Peter Walter-de Perlet

Ordförande, Ekonomi, Webb (Internet), kontakten med Boende och Mail ansvarig.

Mohammed Wattar

Tar hand om Teknisk Förvaltning och Tvättstugan

Robin Olsen

Tar hand om Områdesförvaltning och Tvättstugan

Daniel Ahl

Tar hand om Parkering och Förråds uthyrning.

Magdalena Mezynska

Vice Ordförande och Föreningens Ekonomi

Emelie Wetsren

Ansvarig uthyrning av Fest Lokalen och har ansvar för Markskötsel