Städdag och trädfällning

Hej!

Den 19:e oktober har vi vår årliga höst-städdag! Det kommer att finnas en container vid sophuset på Djurgårdsvägen 89 och 117.

Den 1:e oktober kommer det att utföras trädarbete i området, så att ni är medvetna om detta.