Föreningslokalen är tillgänglig för uthyrning

Föreningslokalen kan nu hyras för festligheter från och med hösten 2015 Var vänlig och tryck på Webb länken så får ni mer info. angående lokalen :   Föreningslokalen