Lite Höstnyheter

Hej!

Nu är hösten nästan här. Här kommer lite matnytting information.

Renoveringar

Eventuella bygglov måste ansökas om hos Haninge kommun och titta gärna på deras hemsida om vad som gäller för altanbygge. https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglov/

  • Ni måste bygga innanför erat eget område. Däremot vad gäller bygglov för uterum måste detta ansökas om hos byggnadsnämnden i Haninge kommun.
  • Ni  behöver även godkännande av styrelsen i de fall man bygger om sitt staket/altan/uteplats, då man bygger på föreningens mark. Blankett finns på hemsidan under menyvalet dokument.
  • Ritningar skall bifogas ansökan till styrelsen och då vara måttsatta. Observera att det är endast undantagsfall man får fästa saker i fasaden, och i det fall man får detta godkänt så får det ALDRIG fästas i teglet då det är risk för frostsprängning.
  • Det är upp till de boendes ansvar att se till att gällande bygglovsregler uppfylls och att man får sitt tillstånd.
  • Föreningen slår i alla lägen i från sig det ansvaret och kommer att påföra lägenhetsinnehavaren eventuella kostnader som drabbar föreningen i händelse av att detta ej följs.
  • Ansökan till föreningen för att få bygga är INTE densamma som bygglovsansökan som sker direkt till kommunen. Är ni tveksamma så hör med kommunen.

Ny styrelse

Efter årsmötet valdes en ny styrelse in och här nedan ser ni vilka vi är och vilka ansvarsområden vi har:

Peter Waleter de Perlét

Ordförande, IT och hemsida, Parkering, Drift och underhållsfrågor, Avtal och upphandling, Brandskydd, Kontakt med hyresgästerna

Magdaleine Mezynska

Vice ordförande, Ekonomi

Daniel Ahl

Sekreterare

Robin Olsen

Områdes förvaltare, Tvättstugan

Mohammed Wattar

Tekniska förvaltare, Tvättstugan,

Emelie Westrén

Grönområdes förvaltare, Lokaluthyrning

Tvättstugan

Maximalt får respektive hushåll tvätta 6ggr/månaden.

Torkskåpen och torktumlarna är nyinstallerade. Dessa är extra energisnåla, vilket gör att vi spar ca. 75% el! Torktumlarna är ännu inte färdiginstallerade, eftersom det behöver installeras en elektrisk pump till båda maskinerna.

När det gäller både torkskåpen och torktumlarna behöver du följa dessa rutiner:

När du har satt igång torkskåpen/tumlarna och stängt dörrarna, får dörrarna inte öppnas förrän programmet är klart. Om du öppnar tidigare, då upphör torkningen, men maskinen fortsätter till torktiden är avslutad. Eftersom torktiderna blir 2 gånger längre med de nya torktumlarna/torkskåpen behöver styrelsen byta tvättider. Vi återkommer med dessa tider när vi programmerat om tidsbokningen.

Hundar är INTE tillåtna i tvättstugan under några omständigheter. Det finns allergiker och vi ber er med husdjur att tvätta material hemma.

Man får INTE heller tvätta stallprodukter i föreningens maskiner, av samma orsak som ovan, det finns allergiker och vi ber er därför att tvätta sådant på annat håll. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta medför, men vi måste ta hänsyn till de allergiker som använder tvättstugan.

Ett bokat pass blir ledigt efter 30 minuter om det inte används.

Vi i den nya styrelsen önskar er en trevlig sommar!