Formulär för felanmälan

Om ni behöver felanmäla något i din lägenhet eller i området sker det direkt till Nabo via deras hemsida.

Brf Nyängen får heller ingen kopia på denna anmälan då det strider mot de etiska regler som finns gällande felanmälningsreglerna. Undrar ni hur det går med ärendet så ska ni därför ta kontakt med Nabo.

Till Felanmälan