Med föreningshandboken försöker vi utöver stadgarna hjälpa varandra att få en bra och trivsam boendemiljö.

Foreningshandbok_BRFNyangen

Föreningshandboken skapades utifrån befintliga regler. Vissa sektioner behöver uppdateras och kommer går igenom av styrelsen framöver.