Förtydliganden av parkeringsregler

Hej! Som tidigare nämnts har det varit en del strul med bilplatserna i området. Det har funnits få regler och lite oskrivna regler här och där. För att göra det tydligt för alla har vi i styrelsen skrivit försökt förtydliga vad som gäller i punkterna nedan. Dessa är även inskrivna i föreningshandboken! Mvh Styrelsen Ingen bilplats […]

Köer och regler för parkering och garage

Hej! Som vissa säkert har fått erfara har det varit struligt med köerna till parkering/Garage. Köerna har legat hos den ekonomiska förvaltningen och både tidigare och nuvarande förvaltare har inte riktigt kunnat hantera det på ett sätt som vi anser lämpligt. Så från och med nu är det till styrelsen man vänder sig för dessa […]