Bredbandserbjudande i brevlådorna

Hej!

Några av oss, troligen alla, har fått ett brev från en boende angående intresseanmälan för Stadsnätsbolaget. Styrelsen vill med detta meddelande poängtera att ni som boende inte kan nå någon fiber indragen till eran lägenhet/radhus utan styrelsens skriftliga tillstånd. Generellt gäller att om en lägenhet skulle få något indraget så ska naturligtvis alla få det.

Vi vill även poängtera att det inte är någon koppar involverad i fibernätet som sägs i utskicket utan det är fiber ut till alla hushåll. Hastigheten är för tillfället begränsad till 100 Mbit men begränsas idag av fiberkonverteraren som sitter i hushållen. Fibern vi har är för tillfället låst till Telia men detta avtal upphör om ett par år och vi kan då teckna andra avtal eller ha det ”öppet”.  Styrelsen har inte forskat vidare i de olika bitarna då det bundna avtalet ännu gäller.

Har ni frågor kring detta så är ni som vanligt välkomna att maila styrelsen.