Inbrott i området

Tyvärr har det skett ett inbrott i området. Styrelsen vill därför uppmana alla att vara vaksamma. Värna om er själva men också om varandra. *UPPDATERING* Tyvärr har det skett ännu ett inbrott med samma tillvägagångsätt. Styrelsen håller på att kolla igenom vilka alternativ vi har för att öka säkerheten. Ser ni något misstänkt ring 114 […]

Bluffsamtal

Hej! Vi har fått kännedom om att det har ringt personer till hushåll och hävdat att föreningen anlitat dem för tex sotning och de undrar därför när man är hemma etc. Detta är inget föreningen står bakom. Föreningens entrepenörer aviserar alltid i brevlådan själva eller via föreningen. Ni behöver aldrig lämna ut nyckel till någon. […]