Förtydliganden av parkeringsregler

22 juni, 2016 By

Hej!

Som tidigare nämnts har det varit en del strul med bilplatserna i området. Det har funnits få regler och lite oskrivna regler här och där. För att göra det tydligt för alla har vi i styrelsen skrivit försökt förtydliga vad som gäller i punkterna nedan. Dessa är även inskrivna i föreningshandboken!

Mvh
Styrelsen

 • Ingen bilplats följer med bostaden. Undantag är ny ägare som varit skriven på adressen, tex vid skilsmässa, dödsfall
 • Om parkeringsplats önskas ansöker man skriftligen till styrelsen. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum
 • Styrelsen hanterar kölistan på rättvisast möjliga sätt för att kunna fördela platser i turordning
 • Man kan endast köa för en ny plats åt gången
 • Vissa byten hanteras i kön, tex byte från parkering till garage eller från parkering Wemev till Djv. Byten av typen ”jag vill stå mellan två små bilar” hanteras inte.
 • Byte av plats går före tilldelning av ny plats
 • Internbyte, Person X byter plats med person Y och båda är överens, måste meddelas styrelsen så kontrakten kan ändras
 • Om man har flera fordon kan man i mån av plats inneha två parkeringsplatser alternativt ett garage och en parkeringsplats
 • Bilplatserna ska nyttjas.Outnyttjade bilplatser kan komma att sägas upp av föreningen
 • Tilldelning av första bilplats går före tilldelning av en andra plats oavsett kötid
 • Garage får ej användas som förråd
 • Bilplatserna är endast avsedda för fordon i trafikdugligt skick
 • Husvagnar, husbilar, lastbilar och liknande fordon får inte ställas på parkeringsplatserna
 • Uthyrning av egen plats är inte tillåtet
 • Utlåning av egen plats till annan person är endast tillåtet under kortare period, max en vecka
 • Om en medlem med godkännande hyr ut sin lägenhet i andra hand kan medlemmen under samma period hyra ut sin bilplats
 • De hyresgäster som inte följer reglerna riskerar att bli av med sitt kontrakt
 • Krävs du av någon anledning på kontrollavgift och undrar något ska du följa anvisningarna från bevakningsföretaget
 • Styrelsen kan omdisponera platser med hänsyn till funktionshinder eller andra särskilda skäl